Παρασκευή 14.06.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

ΑΑΔΕ: Αρχίζει το «σαφάρι» για τα POS

Ποιοι πρέπει να τα δηλώσουν σήμερα στο Μητρώο που φτιάχνει η ΑΑΔΕ.

Νέο πλέγμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου και διασταυρώσεων των συναλλαγών στην αγορά, ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ με το «φακέλωμα» των POS το οποίο  ξεκινά από σήμερα Παρασκευή.  Στην ψηφιακή πύλη myAADE συστήνεται και τηρείται Μητρώο Μέσων Πληρωμών (POS) με τους παρόχους  υπηρεσιών πληρωμών να καλούνται  σήμερα να  δηλώσουν το σύνολο των POS που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για  να δέχονται πληρωμές με κάρτα.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα πριν την υποχρεωτική διασύνδεση 450.000 ταμειακών μηχανών με τα POS η οποία με βάση το χρονοδιάγραμμα θα ολοκληρωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του 2024 και θα κλείσει τις διόδους φοροδιαφυγής με τη μη έκδοση  αποδείξεων.   Το επόμενο βήμα είναι η επέκταση της χρήσης POS σε όλη την αγορά.

Με το «φακέλωμα» όλων των POS οι ελεγκτές θα γνωρίζουν πριν επισκεφθούν για έλεγχο τις επιχειρήσεις τον αριθμό των POS που αυτές διαθέτουν, ποια είναι δηλωμένα και ποια χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα.

Το μητρώο POS

Μέσω της διαδικασίας δημιουργίας Μητρώου POS, η ΑΑΔΕ θα βλέπει για κάθε μηχανάκι τα πλήρη στοιχεία των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, από ΑΦΜ και επωνυμία έως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του POS και τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο είναι συνδεδεμένο.

Η καταγραφή αφορά και τα POS του εξωτερικού για τα οποία θα δηλωθούν επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ,  τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

– από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και

– από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.

Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

Η ΑΑΔΕ ξεκινά ένα νέο σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου και διασταυρώσεων των POS

Πιστωτικές κάρτες

Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.

Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), λαμβάνει χώρα:

– Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ίδιου μήνα.

– Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ίδιου μήνα.

–  Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Οι επιχειρήσεις

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS:

–        Από την 29η Σεπτεμβρίου 2023, λαμβάνουν γνώση των ενεργών POS τους, που έχουν δηλωθεί γι’ αυτές στο Μητρώο POS από τους Παρόχους. Η είσοδος στο Μητρώο γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Στοιχεία Επιχείρησης.

–        Υποχρεούνται, από τις 11 έως τις 30 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν δήλωση για την τυχόν διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που διαθέτουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

–        Εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.

Πηγή: OT.GR

Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ