Παρασκευή 24.05.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

ΑΝΑΒΟΛΗ της αυριανής τακτικής συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω πραγματοποίησης συνεδρίασης του ΔΣ του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου αύριο
Τετάρτη και ώρα 15:00 στην Τρίπολη, αναβάλλεται η προγραμματισθείσα συνεδρίαση του
Σώματος για την οποία κληθήκατε με την αρ.πρ. 8914/ 22-03-2024 πρόσκληση , η οποία και
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024 και ώρα 14:30 στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας( παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου ) με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης , χωρίς νεότερη πρόσκληση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ε.Δ:
– Γεν.Γραμματέας Δήμου κ.Παναγιώτης Αναγνωσταράς
– Γραφείο Τύπου
– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
– Δ/νη Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Προγραμματισμού και Πληροφορικής
( για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα)
Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ