Παρασκευή 14.06.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑIΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ AΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ