Παρασκευή 24.05.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ερμιόνη

Με ανακοίνωσή της η Διοίκηση των ΕΛΤΑ γνωστοποιεί πως την Δευτέρα 23/10/2023 αναστέλλεται η λειτουργία του Ταχυδρομείου Ερμιόνης.

Η ανακοίνωση των ΕΛΤΑ αναφέρει:

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: « Λειτουργία Ταχυδρομικών Καταστημάτων »
(Αναστολή συναλλακτικής δραστηριότητας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Ερμιόνης Αργολίδας )

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του ΕΛΤΑ που
αφορούν στην άσκηση ή στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων , καθώς και τις διατάξεις του
καταστατικού του .

2. Τις διατάξεις του Υπηρεσιακού Οργανισμού ΕΛΤΑ.

3. Την ανάγκη αναδιοργάνωσης του Δικτύου των Ταχυδρομικών Καταστημάτων της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής , Πελοποννήσου και Νήσων .

Αποφασίζουμε

Την αναστολή της συναλλακτικής δραστηριότητας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Ερμιόνης  Αργολίδας από 23.10.2023 .

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
(e- αποστολή)
1.Όλες οι Υπηρεσιακές Λειτουργίες ΕΛΤΑ
2. EUROBANK Α.Ε

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΚΛΗΚΑΣ

Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ