Κυριακή 14.07.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Νταντάδες της Γειτονιάς: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος – Οι περιορισμοί και τα ποσά

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Στήριξη σε εργαζόμενους γονείς σε ό,τι αφορά τη φύλαξη και φροντίδα βρεφών και νηπίων παρέχει το νέο πρόγραμμα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Νταντάδες της Γειτονιάς», το οποίο τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή και αφορά 62 δήμους της χώρας, ανάμεσά τους κι εκείνος των Αθηναίων.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε γονείς με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών και στόχο έχει να βοηθήσει τις οικογένειες και τους νέους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια.

Ωστόσο δεν βοηθά μόνο τα εργαζόμενα ζευγάρια, αλλά και τις άνεργες μητέρες στην αναζήτηση εργασίας.

Αίτηση στην πλατφόρμα μπορούν να καταθέσουν επιμελητές και επιμελήτριες καθώς και γονείς που αναζητούν ένα πρόσωπο για να τους βοηθήσει στη φροντίδα του παιδιού τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι 30/9/2024 και έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς»;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μητέρες, φυσικές, θετές ή ανάδοχες που εργάζονται είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα (και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες). Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν πατέρες φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα του βρέφους.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής για τη λήψη «voucher»;

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα των ενδιαφερομένων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 24.000 ευρώ και να μην τελούν υπό καθεστώς άδειας μητρότητας ή άδειας πατρότητας ή άδειας ανατροφής τέκνου.

Ποιο είναι το ποσό του «voucher» που καλύπτει το πρόγραμμα;

Το ποσό του «voucher» ανέρχεται στα:

α) 500 € μηνιαίως, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες εργάζονται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης ή είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι/ες,

β) 300 € μηνιαίως, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή λαμβάνουν, μέσω άλλης δράσης, voucher για συμμετοχή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Και εφόσον οι μητέρες που υποβάλλουν αίτηση είναι εγγεγραμμένες ως άνεργες στο μητρώο ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α.

Πώς ενεργοποιείται το «voucher»;

Αφού επιλέξουν οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες επιμελητή/επιμελήτρια, υποβάλλουν αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δράσης για χορήγηση «Αξίας Τοποθέτησης» (voucher). Στη συνέχεια προχωρούν, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, στη σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού με τον επιμελητή/την επιμελήτρια, στο οποίο θα ορίζονται οι επιμέρους όροι της συνεργασίας (όροι παροχής των υπηρεσιών). Τότε μόνο θεωρείται ενεργό το «voucher» και είναι δυνατή η έναρξη παροχής υπηρεσιών. Οι ωφελούμενοι πρέπει να καταβάλλουν την αμοιβή που έχει οριστεί στο μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό στον/στην Επιμελητή/τρια, εκδίδοντας εργόσημο. Η ονομαστική αξία του εργόσημου πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την αξία του voucher που δικαιούται το ωφελούμενο πρόσωπο.

Πώς επιλέγουν οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες επιμελητή/επιμελήτρια (Νταντά);

Μετά την έγκριση της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες αποκτούν δικαίωμα πρόσβασης στο προφίλ των διαθέσιμων επιμελητών/τριών που εξυπηρετούν την περιοχή τους, μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr. Έτσι, θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή μαζί τους και να δρομολογήσουν τη μεταξύ τους συνεργασία.

Ποιες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο προφίλ των επιμελητών/τριών;

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προφίλ των επιμελητών/τριών είναι: ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, περιοχή δραστηριοποίησης, κατηγορία των υπηρεσιών που παρέχουν (στην οικία τους ή στην οικία του παιδιού ή και στα δύο), επαγγελματική κατάρτιση, φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα με επιπλέον στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής κατάστασής τους, εφόσον το επιθυμούν.

Σε περίπτωση που ο επιμελητής/η επιμελήτρια παρέχει τις υπηρεσίες στην οικία του/της, στο προφίλ θα φαίνεται και ο αριθμός των ενήλικων συνοικούντων προσώπων, καθώς και η σχέση του/της μαζί τους.

Οι επιμελητές/τριες, σε πόσα παιδιά επιτρέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ίδιο τόπο και χρόνο;

Κάθε επιμελητής/τρια μπορεί να φροντίζει μέχρι τρία παιδιά ηλικίας από δύο μηνών έως 2,5 ετών, εκ των οποίων μόνο ένα παιδί μπορεί να είναι ηλικίας κάτω του ενός έτους ή μέχρι δύο παιδιά, αν πρόκειται για παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους. Όσον αφορά στον χρόνο, θα αποφασίζεται με τους γονείς και θα αναφέρεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που θα υπογράψουν.

πηγή : newsbomb.gr

Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ