Κυριακή 14.07.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Τάσος Λάμπρου: Χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση του Δημοτικού συμβουλίου

-Ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου με κρίσιμες και σημαντικές αλλαγές στον κανονισμό λειτουργίας του.

-Καθιέρωση της ώρας Δημάρχου , σε επίπεδο Δημοτικού συμβουλίου ο οποίος θα απαντά σε επίκαιρες ερωτήσεις Δημοτικών συμβούλων , κοινωνικών φορέων και Δημοτών.

-Καθιέρωση του θεσμού του ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος σε επίπεδο Δήμου και δημοψηφίσματος για σημαντικές τοπικές υποθέσεις

-Θεσμοθέτηση ηλεκτρονικής κάρτας Δημότη με πολλαπλές χρήσεις ,σε ένα σύγχρονο ψηφιακό και Δημοκρατικό Δήμο

-Απευθείας αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου και άλλων κρίσιμων επιτροπών.

-Ουσιαστική αναβάθμιση με πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια της επιτροπής διαβούλευσης

-Αναβάθμιση της λειτουργίας των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου ,με αρμοδιότητες και με δυνατότητα πολλαπλών παρεμβάσεων στην τοπική τους κοινωνία

-Ίδρυση και λειτουργία επιτροπής στήριξης από Δημότες των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου

-Ίδρυση γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών στις κοινότητες, διεκπεραίωση υποθέσεων των κατοίκων της κάθε κοινότηταςΑπευθείας αναμετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού συμβουλίου και άλλων κρίσιμων επιτροπών.

-Ουσιαστική αναβάθμιση με πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια της επιτροπής διαβούλευσης

-Αναβάθμιση της λειτουργίας των συμβουλίων των κοινοτήτων του Δήμου ,με αρμοδιότητες και με δυνατότητα πολλαπλών παρεμβάσεων στην τοπική τους κοινωνία

-Ίδρυση και λειτουργία επιτροπής στήριξης από Δημότες των συμβουλίων των Δημοτικών κοινοτήτων με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου

-Ίδρυση γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών στις κοινότητες, διεκπεραίωση υποθέσεων των κατοίκων της κάθε κοινότητας

-Αναβάθμιση του θεσμού της λογοδοσίας όπως προβλέπει ο νόμος στα αυστηρά πλαίσια του ετήσιου απολογισμού των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής

-καθιέρωση Γραφείου Δημότη, χρήση ηλεκτρονικής διασύνδεση του κάθε Δημότη με το Δήμο, παράλληλα με την λειτουργία της καθημερινής τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης.

-Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που οδηγούν στην αντιδημοκρατική λειτουργία του Δήμου, στην υπερσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων οι οποίες καταστρατηγούν την πραγματική έννοια της αποκέντρωσης

– Ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού των επιτροπών που συστήνονται σε επίπεδο Δημοτικού συμβουλίου . Επιτροπές με πρόγραμμα δράσης, με συνεχή και τακτική ενημέρωση και με απολογισμό δράσης.

-Επαρκή στελέχη του Δήμου μας με το κατάλληλο σε ανθρώπινο δυναμικό , σύμφωνα με τα απαραίτητα ανάγκες και την αντίστοιχη κάλυψη των οργανικών κενών.

– ουσιαστική στήριξη όλων των εθελοντικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, σε όλους τους τομείς δημοτικής Δράσης, με παράλληλη επικαιροποίηση του μητρώου εθελοντών

-Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού και των αιρετών στις νέες τεχνολογίες, άρα προγράμματα προσαρμογής στις νέες μεταβαλλόμενες συνθήκες στο ευρύτερο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ενότητα Δημιουργίας για την Ερμιονίδα
Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ