Κυριακή 19.05.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Θέσεις εργασίας για 4 ειδικότητες στην Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας

Η ΕΦΑ Αργολίδας, ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας για τρεις μήνες οι οποίες θα απασχοληθούν στην ευρύτερη περιοχή Νεμέας-Δερβενακίων-Μυκηνών.

Οι ειδικότητες είναι οι εξής:

ΠΕ Αρχαιολόγοι
ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού (με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων μέσω από προγράμματα της Ε.Ε ή αρχαιολογικών έργων)
ΔΕ Εργατοτεχνιτών
ΥΕ ΕργατώνΕπομένως η προκήρυξη αφορά αποφοίτους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ.

Δείτε τα γενικά προσόντα πρόσληψης
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει:

Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

Εργασία για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης στην ΕΦΑ Αργολίδας: Υποβολή ΑιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από τις 7 έως τις 16 Νοεμβρίου 2023 μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά:

είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [efaarg@culture.gr],είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ