Παρασκευή 24.05.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Ναυπλιέων

Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιηθεί κατεπείγουσα δια ζώσης συνεδρίαση του Δημ. Συμβουλίου Ναυπλιέων, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας( παρ. οδός Ναυπλίου – Ν.Κίου ) στις 15:30,για τη λήψη αποφάσεως στα εξής δύο θέματα :
1ο θέμα ΗΔ Περί υποβολής αίτησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χορήγηση δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπλιέων οικ. έτους 2024 ( σχετική η αρ. 61/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
2ο θέμα ΗΔ Περί εγκρίσεως 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού σύμφωνα με την αρ. 38/2024 του ΔΣ του ΝΠΔΔ : Δημ.Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου.
Το κατεπείγον του 1ου θέματος οφείλεται στο γεγονός ότι υφίσταται επιτακτική και άμεση ανάγκη να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη δανείου ισοσκελισμού του προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.4325/2015, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου.
Το κατεπείγον του 2ου θέματος οφείλεται στο γεγονός ότι αφορά ενίσχυση πιστώσεων κωδικών εξόδων προϋπολογισμού του Δημ.Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου , που χρήζουν άμεσης διάθεσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΡΟΠΟΥΛΟΣ
Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ