Παρασκευή 24.05.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο ΚΑΠΗ Ναυπλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ξεκινούν οι επανεγγραφές και οι εγγραφές νέων μελών στο Κ. Α. Π. Η  Ναυπλίου
      Ο Δήμος Ναυπλιέων και ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν ανακοινώνουν ότι από την  Δευτέρα  29 Μαΐου 2023 αρχίζουν  οι  επανεγγραφές  των  παλαιών  και  εγγραφές   νέων  μελών του  Κ.Α.Π.Η.  Ναυπλίου .
Τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι :
Για τα ήδη  εγγεγραμμένα μέλη :
α. Η παλαιά  Ταυτότητά  Μέλους
β. Μία  πρόσφατη φωτογραφία (  Ταυτότητας ως προς το μέγεθος )
γ. Το  Α.Φ.Μ.
δ. Το  Α.Μ.Κ.Α.
ε.  Ο αριθμός  τηλεφώνου
Για  τα νέα  μέλη :
α.  Βεβαίωση  μόνιμης  κατοικίας ( εκδίδεται  από  τον Δήμο  με την  προσκόμιση  αντιγράφου  ταυτότητας  και  του  Α.Φ.Μ. )
β.   Αντίγραφο  Αστυνομικής  Ταυτότητας
γ.   Δύο  πρόσφατες φωτογραφίες ( Ταυτότητας ως προς το μέγεθος )
δ.  Το  Α.Φ.Μ.
ε.  Το  Α.Μ.Κ.Α.
στ.    Ο αριθμός  τηλεφώνου
Η  ετήσια  συνδρομή  είναι  5  Ευρώ  κατ’  άτομο
Οι εγγραφές –  επανεγγραφές θα γίνονται  από 08.30 π.μ.  έως  12.00  από  Δευτέρα  ως  Παρασκευή
Array

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ