Δευτέρα 27.05.2024

της δημοσιογράφου Κατερίνας Κουρτέλη

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 8 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΥΒΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ